ثبت نام در <سایت جامع مرکز آزمون>

* فیلدهای الزامی با ستاره قرمز مشخص شده‌اند...
(کاراکترهای مجاز: A-Z a-z 0-9 _ طول مجاز: 1 تا 50 کاراکتر)

معدلی که در کنکور مؤثر است را به انگلیسی و مانند مثال وارد نمایید: 17.65